Στατικά

Οικοδομικές ΕπιχειρήσειςΗ εκσκαφή οικοπέδου περιλαμβάνει τις εκσκαφές που γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια θεμελίωσης της εγκεκριμένης μελέτης από την αρμόδια πολεοδομία βάσει εδαφοτεχνικής μελέτης που έχει γίνει από ειδικό γραφείο μελετών. Οι εκσκαφές υπογείου γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς και σύμφωνα με τα σχέδια της εκπονηθείσας μελέτης. Στην φάση αυτή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από το εργοτάξιο.Παράλληλα γίνεται η εκσκαφή των βάσεων υποστυλωμάτων, φρεατίου ανελκυστήρα, ειδικών υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εργασιών.Η εκσκαφή γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στην στατική μελέτη της οικοδομής. Η εκσκαφή του φρεατίου ανελκυστήρα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη του μηχανικού και τις διατάξεις που θέτει το υπουργείο βιομηχανίας.

Η κατασκευή θεμελίωσης και του οικοδομικού σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι τα πιο σημαντικά σημεία της οικοδομής. Η κατασκευή τους γίνεται από σκυρόδεμα, χάλυβα και εφαρμόζονται όπως αυτά περιγράφονται στην εκπονηθείσα στατική μελέτη. Τα φέροντα οργανικά στοιχεία της οικοδομής θεμελίωση, υποστυλώματα, κλίμακες, δοκοί, πλάκες, τοιχία ακαμψίας, κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας όπως C 20/25, C 25/30, C 30/37 και από ευθύγραμμο χάλυβα τύπου B500C διαμέτρου από 8,10,12,14,16,18,20, έως 40 mm.
Για την κατασκευή των υποστυλωμάτων χρησιμοποιείται χάλυβας κατηγορίας B500C διαμέτρου φ8, φ10, φ12. Οι ξυλότυποι και οι μεταλλότυποι ακολουθούν τα στοιχεία της στατικής μελέτης, τα σχέδια των λεπτομερειών και στερεώνονται ανάλογα με ξύλινα, σιδερένια πλαίσια ικανών διαστάσεων – διατομών, ώστε να παραμένουν σταθεροί και απαραμόρφωτοι.
Οικοδομικές Επιχειρήσεις

Η κατασκευή θεμελίωσης και του οικοδομικού σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι τα πιο σημαντικά σημεία της οικοδομής. Η κατασκευή τους γίνεται από σκυρόδεμα, χάλυβα και εφαρμόζονται όπως αυτά περιγράφονται στην εκπονηθείσα στατική μελέτη. Τα φέροντα οργανικά στοιχεία της οικοδομής θεμελίωση, υποστυλώματα, κλίμακες, δοκοί, πλάκες, τοιχία ακαμψίας, κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας όπως C 20/25, C 25/30, C 30/37 και από ευθύγραμμο χάλυβα τύπου B500C διαμέτρου από 8,10,12,14,16,18,20, έως 40 mm.Για την κατασκευή των υποστυλωμάτων χρησιμοποιείται χάλυβας κατηγορίας B500C διαμέτρου φ8, φ10, φ12. Οι ξυλότυποι και οι μεταλλότυποι ακολουθούν τα στοιχεία της στατικής μελέτης, τα σχέδια των λεπτομερειών και στερεώνονται ανάλογα με ξύλινα, σιδερένια πλαίσια ικανών διαστάσεων – διατομών, ώστε να παραμένουν σταθεροί και απαραμόρφωτοι.

 


Κάρολος Παχίδης "Οικοδομικές Επιχειρήσεις" - Αγ. Μελετίου 186, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8327718 - 693 234 2109, Fax: 210 8327828
e-mail: info@kpachidis.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων