Οργάνωση και επίβλεψη ιδιωτικών έργων

Οργάνωση και επίβλεψη ιδιωτικών έργωνΚατασκευάζοντας μια οικοδομή χρειάζεστε κάποιος να οργανώσει το εργοτάξιο σας βάζοντας σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών που πρέπει να γίνουν, την τήρηση όλων των κανόνων της τέχνης και επιστήμης για τις εργασίες που γίνονται, να εφαρμόζει  σχολαστικά όλους τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται σε ένα εργοτάξιο, να παρακολουθεί τα ένσημα Ι.Κ.Α των εργαζομένων ανά φάση εργασιών, να ελέγχει παραλαβές υλικών, να ελέγχει και να πραγματοποιεί επιμετρήσεις, να παρακολουθεί οικονομικά το έργο (πρόοδος εργασιών και πληρωμή συνεργείων), έχοντας πάντα άμεση συνεργασία τόσο με τον εργοδότη του έργου καθώς και με τους επιβλέποντες μηχανικούς.Επίσης επιβλέπουμε και το εργοτάξιο σας για πλήρη τήρηση των εκπονημένων μελετών πάντα σε συνεργασία με τους δικού σας μελετητές επιβλέποντες, εξοικονομώντας έτσι για εσάς Χρόνο και Χρήμα.

 


Κάρολος Παχίδης "Οικοδομικές Επιχειρήσεις" - Αγ. Μελετίου 186, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8327718 - 693 234 2109, Fax: 210 8327828
e-mail: info@kpachidis.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων